Saturday, April 30, 2011

In the Beginning

Entering into business is a torture. The first stage which is the planning stage is already equivalent to a mountain of homework and setbacks. And the business itself is like a huge test of one’s character. The confused emotions are seemingly blocking the way leading to fears and vulnerability. However, since I have decided not to go back to my old self as an employee (here in my own native land) I would like to think this is far better than before. That's why I'm really hoping that with more patience and hardwork it will turn out right in the end just like the Middleton's.

Photo grabbed @ quadtechint.com

Tuesday, April 19, 2011

Friday, April 15, 2011

Entrepreneurship Lesson 101 - Maling Akala

Ang ilang mga bagay na natutunan ko sa pagkakaroon ng maliit na tindahan:

Hindi porke nakalong sleeve at nakasakay sa Crosswind ay matino’t mapagkakatiwalaan.
At hindi rin lahat ng mukhang hoodlum eh manloloko’t mandurugas.

Mainam mag-ingat sa mga taong magaling magsalita pagkat ang ilan sa kanila'y  may poker face.
Kadalasan kung sino pa ang matipid sa salita sya pa ang may Palabra de Honor.

Totoo ngang wala sa itsura at pananamit masasabi ang asal ng isang tao. Ito ay nasa salita at higit sa lahat sa gawa.

Photo grabbed @ cattlefish.co.uk

Tuesday, April 5, 2011

Popular Posts