Sunday, January 17, 2010

Sa Mga Mata ni Joshua at Celestina

Masaya ang buhay sa mata ng mga bata. Ikaw, anong nakikita mo? Pareho rin kaya sa nakikita ng mga bata?

0 Speak:

Popular Posts

Archive