Thursday, June 25, 2009

Larawang Huwad

Araw ng presentasyon sa Marketing Management.
Tapos na ang lahat.
Naidikit na ang dapat idikit.
Naisaayos na ang mga wala sa ayos.
Nasuri na ang tibay ng bawat produkto.
Handang-handa nang umarangkada ang mga nilikha ng J3TAMMY.
Oras na lang ng paghuhukom ang hinihintay.
Pero ano ang ibig sabihin ng larawang ito?Nagpapanggap?
Mga Impostor?
Ang sama sa tenga.
Iupgrade natin.
“THE EPITOME OF GREAT PRETENDERS”

Oh, say nyo?

0 Speak:

Popular Posts

Archive