Sunday, September 27, 2009

Let's all pray

Nawa sa panahong ito; sa panahon ng kalamidad ay mangibabaw ang mabuting puso ng bawat isa sa atin. Patuloy lang po tayong magdasal.

Habang may pag-asa, may buhay. Habang may Diyos, may buhay.


Let’s keep on praying.

And friends, be safe.

3 Speak:

The Pope said...

Thank you for the post, nakikibahagi ako sa panalangin para sa nga pamilya ng nasalanta ng bagyong Ondoy, sa mga pumanaw na kababayan, nakikidalamhati kami ng aking pamilya sa mga naulila at mga kasalukuyang nawawala, taos pusong pagdarasal para sa kanilang kaligtasan.

RUEL said...

Amen..

God is there always, with or without calamities..

Rej said...

Korek. Malalagpasan din ng ating bansa ang matinding pagsubok na ito.

Popular Posts

Archive